minus phone-call plus search telegram
دسته‌بندی نشده

بسیاری از قطعات به کار رفته در ملات‌ پاش در اثر برخورد با ملات‌هایی با خواص سایندگی بالا پس از مدتی مستهلک شده و کارایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین تعویض مداوم و به‌موقع قطعات یکی از ملزومات ...

آموزش

رعایت نکات زیر به شما کمک می‌کند تا علاوه بر پیشگیری از خرابی‌ها، کارآیی بهتری از دستگاه به دست آورید.   دستگاه ملات‌ پاش در محل استقرار حدالمقدور تراز باشد. کابل مناسب برق دستگاه ملات پاش ...